Standard Post

Standard Post
Ըստ «Սուրբ գիրք գինու մասին» (The wine Bible) գրքի հեղինակ Քարեն Մքնեիլի` լավագույն գինիներին կարելի է բոնորշել 9 հատկանիշներով:
Դրանք են`
1. Գինու տարբերվելու հատկություն
2. Հավասարակշռություն
3. Ճշգրտություն
4. Բաղադրյալություն
5. Մրգայնությունից վեր
6. Երկարատևություն
7. Գինու խորեոգրաֆիա
8. Կապվածություն
9. Զգացմունք առաջացնելու կարողություն